Bilder från galleriet i samband med konstklubben Kärnkonst besök.