Skördde- o Kulturfest i Mariestad

Föreningen "Allékonst i Mariestad" arrangerar konstutställningar under Skörde- o Kulturfesten i samverkan med kommunen och andra intressenter inom konsten.


Föreningens främsta uppgift är att utveckla den unika utomhusutställningen Allékonsten, samt även samordna övriga konstutställningar under denna folkfest, den sista helgen i september.


Jag representerade allékonsten med min tavla "Vågspel" och med en akvarell "Brittsommar" i Gutenbergshuset. Min separatutställning hade jag tillsammans med tio andra konstnärer i Pingstkyrkan lokaler. 


Dela den här sidan